Xếp hạng các trường đại học tốt nhất nước Mỹ 2017

2017 U.S. News Best Colleges Rankings

National Universities

1. Princeton University (NJ)
2. Harvard University (MA)
3. University of Chicago (IL)
4. Yale University (CT)
5. Columbia University (NY)
6. Stanford University (CA)
7. Massachusetts Institute of Technology
8. Duke University (NC)
9. University of Pennsylvania (PA)
10. Johns Hopkins University (MD)

National Liberal Arts Colleges

1. Williams College (MA)
2. Amherst College (MA)
3. Wellesley College (MA)
4. Middlebury College (VT)
5. Swarthmore College (PA)
6. Bowdoin College (ME)
7. Carleton College (MN)
8. Pomona College (CA)
9. Claremont McKenna College (CA)
10. Davidson College (NC)

Top Public Schools

National Universities
1. University of California—Berkeley
2. University of California—Los Angeles
3. University of Virginia
4. University of Michigan—Ann Arbor
5. University of North Carolina—Chapel Hill

National Liberal Arts Colleges
1. United States Naval Academy (MD)
2. United States Military Academy (NY)
3. United States Air Force Academy (CO)
4. Virginia Military Institute
5. New College of Florida

(Theo US News & World Report)


Recent News

Hội thảo Chương trình THPT đặc biệt – Nebraska High School Program

CƠ HỘI NHẬN HỌC BỔNG 100% HỌC PHÍ TỪ ĐẠI HỌC BUFFALO NEW YORK

Trường TOP tham dự Triển lãm Đại học Mỹ AMVNX – Linden mùa xuân 2018

TRIỂN LÃM ĐẠI HỌC MỸ AMVNX – LINDEN MÙA XUÂN 2018

John Bapst Memorial High School, Maine