TOP 10 đại học Mỹ có hỗ trợ tài chính tốt nhất cho sinh viên quốc tế (2014 – 2015)

1. Skidmore College (New York)
Số sinh viên quốc tế nhận được FA: 96
FA trung bình: $56,600

2. Yale University (Connecticut)
Số sinh viên quốc tế nhận được FA: 322
FA trung bình: $55,862

3. Amherst College (Massachusetts)
Số sinh viên quốc tế nhận được FA: 154
FA trung bình: $55,673

4. Williams College (Massachusetts)
Số sinh viên quốc tế nhận được FA: 87
FA trung bình: $55,119

5. Wesleyan University (Connecticut)
Số sinh viên quốc tế nhận được FA: 77
FA trung bình: $54,996

6. Trinity College (Connecticut)
Số sinh viên quốc tế nhận được FA: 166
FA trung bình: $54,788

7. Columbia University (New York)
Số sinh viên quốc tế nhận được FA: 176
FA trung bình: $53,972

8. Stanford University (California)
Số sinh viên quốc tế nhận được FA: 150
FA trung bình: $53,422

9. Harvard University (Massachusetts)
Số sinh viên quốc tế nhận được FA: 524
FA trung bình: $53,409

10. Duke University (North Carolina)
Số sinh viên quốc tế nhận được FA: 173
FA trung bình: $53,334

(US News and World Report)


Recent News

Hội thảo Chương trình THPT đặc biệt – Nebraska High School Program

CƠ HỘI NHẬN HỌC BỔNG 100% HỌC PHÍ TỪ ĐẠI HỌC BUFFALO NEW YORK

Trường TOP tham dự Triển lãm Đại học Mỹ AMVNX – Linden mùa xuân 2018

TRIỂN LÃM ĐẠI HỌC MỸ AMVNX – LINDEN MÙA XUÂN 2018

John Bapst Memorial High School, Maine