Summer Camp terms & rules

NGÀY HỘI DU HỌC HOA KỲ

TP. Hồ Chí Minh

Hà Nội - Gặp gỡ đại diện trường Loyola Mary Mount University, University at Albany & Fordham University

Họ và tên
Giới tính
Birthday
Email
Phone
Địa chỉ
Bạn hiện đang là
Trường
Học sinh lớp / Sinh viên năm thứ mấy?
Mức độ mong muốn đi du học Mỹ của bạn là bao nhiêu trên thang điểm 10?
(1: ko đi,5: đi cũng đc, ko cũng ko sao,10: phải đi mọi cách)
Khi bạn hoàn thành việc điền thông tin cho bản đăng ký này, bạn sẽ nhận được email xác nhận từ AECT.

Comments are closed.