Những con số ấn tượng về cơ hội việc làm của sinh viên Creighton University sau tốt nghiệp

Creighton students work for top companies
  • 73% sinh viên có cơ hội học tập trải nghiệm thông qua thực tập tại các công ty và các nghiên cứu, dự án học thuật tại trường.

  • 59% sinh viên tham gia thực tập ít nhất 1 lần. 48% sinh viên thực tập tại 2 công ty trở lên. Thêm vào đó, sinh viên tốt nghiêp Creighton năm 2014-2015 đã thực tập ở hơn 685 công ty.

  • 98% sinh viên có việc làm, học lên cao học trong vòng 9 tháng sau tốt nghiệp. Trong đó, 33% sinh viên theo học cao học và chuyên sâu.

Mức lương trung bình sau tốt nghiệp của một số ngành đào tạo đạt con số ấn tượng:

  • Sinh viên ngành Khoa học nghệ thuật: $33,100

  • Sinh viên nghiên cứu chuyên sâu: $38,000

  • Sinh viên ngành Điều dưỡng: $48,000

  • Sinh viên ngành Kinh doanh: $49,500

Bảng thống kê kết quả đạt được của sinh viên các phân viện Đại học Creighton University năm 2015.


Con số chung

Khoa học nghệ thuật

Kinh doanh

Điều dưỡng

Nghiên cứu chuyên sâu

Tỷ lệ thành công sau tốt nghiệp

98%

98%

99%

98.5%

98%

Có việc làm

60%

40%

87%

97%

83%

Học chuyên sâu/ Thạc sĩ

33%

51%

10%

0%

13%

Tham gia tình nguyện

5%

7%

2%

1.5%

2%

Vẫn đang tìm kiếm

2%

2%

1%

1.5%

2%

Sinh viên Creighton làm việc với nhiều chuyên ngành khác nhau, vào các tập đoàn, công ty lớn trên toàn thế giới như: Boeing, Microsoft, Yahoo!, HP, Toyota, NASA, IBM, Hathway, Delloltte, Gallup…


Recent News

Hội thảo Chương trình THPT đặc biệt – Nebraska High School Program

CƠ HỘI NHẬN HỌC BỔNG 100% HỌC PHÍ TỪ ĐẠI HỌC BUFFALO NEW YORK

Trường TOP tham dự Triển lãm Đại học Mỹ AMVNX – Linden mùa xuân 2018

TRIỂN LÃM ĐẠI HỌC MỸ AMVNX – LINDEN MÙA XUÂN 2018

John Bapst Memorial High School, Maine