TRIỂN LÃM GIÁO DỤC

Hàng năm AECT và công ty đối tác AMVN Exchange tổ chức một chuỗi gồm 5 triển lãm du học Hoa Kỳ tại 5 thành phố lớn xuyên suốt Việt Nam. Các triển lãm này được tổ chức vào mùa xuân, mùa hè, và mùa thu cung cấp cho hàng nghìn học sinh/sinh viên Việt Nam và gia đình cơ hội để khám phá, tìm hiểu về nền giáo dục quốc tế từ nhiều trường khác nhau trong một buổi triển lãm.

—————————–

HỘI THẢO GIÁO DỤC

AECT tổ chức các buổi hội thảo du học tại các trường xuyên suốt Việt Nam theo lời đề nghị của các viện giáo dục Hoa Kỳ. Đại diện của các trường đến từ Hoa Kỳ sẽ đến thăm Việt Nam và có buổi thuyết trình thông tin về trường của họ tới các học sinh/sinh viên, gia đình, và nhà trường. Chúng tôi luôn quan tâm để mở rộng mạng lưới tới các trường mong muốn hợp tác tổ chức các buổi hội thảo nhằm mang tới cho học sinh/sinh viên Việt Nam sự đa dạng về lựa chọn cho con đường học vấn.

Liên hệ với chúng tôi nếu bạn có bất cứ câu hỏi hoặc mong muốn để thảo luận về các cơ hội tổ chức hội thảo tại trường của bạn.

Comments are closed.