Summer Camp terms & rules

Gặp gỡ đại diện tuyển sinh Trường Đại Học Creighton University

Gặp gỡ đại diện tuyển sinh Trường Đại Học Lewis & Clark College

Họ và tên
Giới tính
Birthday
Email
Phone
Địa chỉ
Bạn hiện đang là
Trường
Học sinh lớp / Sinh viên năm thứ mấy?
Mức độ mong muốn đi du học Mỹ của bạn là bao nhiêu trên thang điểm 10?
(1: ko đi,5: đi cũng đc, ko cũng ko sao,10: phải đi mọi cách)
Khi bạn hoàn thành việc điền thông tin cho bản đăng ký này, bạn sẽ nhận được email xác nhận từ AECT.

Comments are closed.