Cựu sinh viên kiếm được bao nhiêu sau 10 năm tốt nghiệp từ các trường đại học đắt đỏ tại Mỹ

Hiện tại những trường đại học hàng đầu thế giới hiện nay yêu cầu sinh viên phải chi trả hơn 60,000 USD cho một năm học.

Một nền giáo dục đắt tiền liệu có đảm bảo cho từng cá nhân có một mức lương cao sau khi tốt nghiệp? Hãy nhìn vào bản báo cáo mới nhất của Georgetown University Center về giáo dục và việc làm của hơn 1400 sinh viên sau 10 năm tốt nghiệp để có cái nhìn rõ hơn về kết quả giáo dục có ảnh hưởng nhiều đến tiền lương họ nhận.

Dưới đây là danh sách 20 trường đại học đắt nhất nước Mỹ với mức lương trung bình cựu sinh viên của họ kiếm được sau 10 năm tốt nghiệp.

Bard College

Tổng Phí mỗi năm: $64,254

Lương trung bình sau 10 năm: $35,700

Oberlin College

Tổng Phí mỗi năm:$64,266

Lương trung bình sau 10 năm:$38,400

Sarah Lawrence College

Tổng Phí mỗi năm: $65,630

Lương trung bình sau 10 năm: $39,700

Pitzer College

Tổng Phí mỗi năm:$63,880

Lương trung bình sau 10 năm:$45,300

Scripps College

Tổng Phí mỗi năm:$64,260

Lương trung bình sau 10 năm:$47,200

Southern Methodist University

Tổng Phí mỗi năm:$63,840

Lương trung bình sau 10 năm:$52,200

Haverford College

Tổng Phí mỗi năm:$64,216

Lương trung bình sau 10 năm:$55,600

Trinity College

Tổng Phí mỗi năm:$63,970

Lương trung bình sau 10 năm:$56,100

Amherst College

Tổng Phí mỗi năm:$63,772

Lương trung bình sau 10 năm:$56,800

New York University

Tổng Phí mỗi năm:$65,860

Lương trung bình sau 10 năm:$58,800

University of Chicago

Tổng Phí mỗi năm:$64,965

Lương trung bình sau 10 năm:$62,800

Claremont McKenna College

Tổng Phí mỗi năm:$64,325

Lương trung bình sau 10 năm:$63,600

Northwestern University

Tổng Phí mỗi năm:$63,983

Lương trung bình sau 10 năm:$64,100

University of Southern California

Tổng Phí mỗi năm:$64,482

Lương trung bình sau 10 năm:$66,100

Dartmouth College

Tổng Phí mỗi năm:$64,134

Lương trung bình sau 10 năm:$67,100

Johns Hopkins University

Tổng Phí mỗi năm: $63,750

Lương trung bình sau 10 năm: $69,200

Columbia University

Tổng Phí mỗi năm:$66,383

Lương trung bình sau 10 năm:$72,900

Duke University

Tổng Phí mỗi năm:$64,188

Lương trung bình sau 10 năm:$76,700

Harvey Mudd College

Tổng Phí mỗi năm: $67,255

Lương trung bình sau 10 năm: $78,600

(Theo Business Insider)


Recent News

Hội thảo Chương trình THPT đặc biệt – Nebraska High School Program

CƠ HỘI NHẬN HỌC BỔNG 100% HỌC PHÍ TỪ ĐẠI HỌC BUFFALO NEW YORK

Trường TOP tham dự Triển lãm Đại học Mỹ AMVNX – Linden mùa xuân 2018

TRIỂN LÃM ĐẠI HỌC MỸ AMVNX – LINDEN MÙA XUÂN 2018

John Bapst Memorial High School, Maine