Nguyên tắc đạo đức

Các tư vấn viên của AMVNX có trách nhiệm quản lý và cung cấp dịch vụ tư vấn giáo dục về du học tại Hoa Kỳ. Cho dù là nhân viên chính thức hay tình nguyện viên, các tư vấn viên AMVNX trong các trung tâm tư vấn đều phải tuân thủ theo những nguyên tắc đạo đức nghề nghiệp sau:

 1. Phục vụ tất cả khách hàng không phân biệt quốc tịch, giới tính, chủng tộc, đẳng cấp kinh tế xã hội, khuynh hướng giới tính hay thể trạng.
 2. Chỉ sử dụng văn phòng, chức danh và các mối liên hệ nghề nghiệp khi tiến hành công việc tư vấn chính thức cho AMVNX hoặc công việc khác do cơ quan giám sát.
 3. Cung cấp thông tin chính xác, toàn diện, hiện thời, và công bằng về cơ hội giáo dục tại các trường cao đẳng và đại học được công nhận ở Hoa Kỳ.
 4. Đảm bảo rằng các ý kiến cá nhân không liên quan đến công ty được phân biệt rõ ràng.
 5. Không được thiên vị bất kỳ thứ hạng nào của các trường cao đẳng và đại học.
 6. Cung cấp miễn phí giới thiệu về quá trình tư vấn, có thể thực hiện dưới hình thức một buổi thảo luận nhóm, thuyết trình video, hay các hình thức khác trong khả năng tại các trung tâm AMVNX.
 7. Khi thực hiện công tác tư vấn có tính phí, cung cấp một bảng cơ cấu chi phí rõ ràng cho các dịch vụ và công bố công khai cho khách hàng, theo mức phí hợp lý với địa phương công tác. Biên nhận phải được cấp cho khách hàng và lập thành các tài liệu trong tài khoản thu nhập trung tâm AMVNX.
 8. Hiểu rõ và tuân thủ theo pháp luật, quy định và chính sách của Hoa Kỳ và nước sở tại trong các vấn đề liên quan đến sinh viên quốc tế.
 9. Tuyệt đối không tiết lộ tên và địa chỉ liên hệ của sinh viên được tư vấn cho bên thứ ba, bao gồm các trường cao đẳng, trường đại học, hoặc tổ chức thương mại và phi thương mại, nếu không có sự đồng ý của sinh viên đó.
 10. Từ chối nhận quà tặng hoặc mọi sự giúp đỡ có giá trị hơn $20 (đô la Mỹ), trong mọi trường hợp, cho dù là bằng tiền mặt hay hiện vật giá trị tương đương.
 11. Không được quảng bá dịch vụ của các công ty hay tổ chức khác trong các lĩnh vực luyện thi, tuyển sinh, nhân lực, đào tạo ngôn ngữ, hoặc chuẩn bị visa.
 12. Từ chối phí cá nhân cho các dịch vụ chuyên nghiệp của công ty, chẳng hạn như các bài thuyết trình hoặc tư vấn.

Comments are closed.