AMVNX

“AMVNX cam kết sẽ cung cấp các dịch vụ chất lượng hàng đầu một cách chu đáo, mang lại lợi ích cho cả các cơ sở đào tạo và các bạn sinh viên”.

Dựa vào những kiến thức đa dạng và kinh nghiệm phong phú, đội ngũ nhân viên của chúng tôi hiểu rõ nền giáo dục Hoa Kỳ qua tư cách sinh viên cũng như với tư cách giáo dục viên. Song hành cùng đối tác chủ đạo là AmVnX, một công ty giáo dục Hoa Kỳ với trụ sở đặt tại chính Hoa Kỳ, chúng tôi đã xây dựng thành công những mối quan hệ mật thiết với các cơ sở giáo dục, trường đại học, và trường phổ thông danh tiếng tại khắp Hoa Kỳ.

Các giá trị cốt lõi là điều mà chúng tôi hết sức trân trọng và tuyệt đối tin tưởng tại AMVNX. Mọi nhân viên sẽ làm hết khả năng có thể để đưa những giá trị này vào công việc của mình tại công ty: TRUNG THỰC, CHÍNH TRỰC, ÂN CẦN, ĐAM MÊ CHUYÊN NGHIỆP.

Comments are closed.